Turisztikai kínálat

A turisztikai kínálat az idegenforgalmi piac fontos alkategóriája, mely szűkebb értelemben magába foglalja a piacon adott áron vételre kínált utazási és egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokat, látogatásra felajánlott fogadóhelyeket és a turistáknak megvásárlásra felkínált javak összességét.

turisztikai kínálatMásként: A fogadóterület adottságainak, szolgáltatásainak és árszínvonalának együttes megjelenési formája.

A kínálat a követelményeiből következik a marketing vonatkozású merevsége és rugalmatlansága, amivel viszonylagos stabilitás jár, de ellentétes a keresleti érzékenységgel és változékonysággal. Csupán néhány elem tesz lehetővé egyfajta rugalmasságot.

A turisztikai kínálattal szembeni követelmény

  • A kínálati elemek összhangja eredeti (kultúra, természet, társadalom) és származtatott (mint infrastruktúra, szálloda, fürdő) elemek együttese

  • Az elemek egymást kiegészítő volta

  • a megfelelő tőke biztosítása, mivel ez igen tőkeigényes ágazat

A turisztikai kínálat sajátosságai

  • Megfoghatatlanság: A legtöbb esetben nem tárgyiasul, a vétel során csak előzetes megtekintésre van mód

  • Elválaszthatatlanság: a szolgáltató és az igénybe vevő együttes jelenléte elengedhetetlen

  • Egyidejűség: a szolgáltatás egy időben zajlik a fogyasztással

  • Heterogenitás: a szolgáltatáshoz két fél kell, ezért mindig személyfüggő, szubjektív, egy időben egy térben több szolgáltatás is érvényesülhet (szállás, étkezés, helyi gyógykezelés)

  • Romlékonyság és veszendőség: csak meghatározott helyen és időben vehető igénybe, az igénybevétel elmaradása után a szolgáltatást nem lehet konzerválni

  • Szezonalitás: időjárás és évszak függő