Ökoturizmus, zöldturizmus

Az ökoturizmus fogalma lényegében a XX. századi tömegturizmus negatív hatásait csökkenteni akaró új utazási típus, melynek elődje a zöldturizmus volt. Több definíció is fellelhető de egyik fogalom sem hivatalos. Az ökoturizmus, a Természetvédelmi világszövetség definíciója szerint a következő:

ökoturizmus és zöldturizmus„Az ökológiai turizmus, vagy ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való juttatásával.”

Az ökoturizmust nevezik zöldturizmusnak is, de a fenntartható turizmus talán jobban kifejezi a vendégforgalom és a környezettel való kapcsolatára vonatkozó komplexitást.

A sok definíció különbözősége azzal magyarázható, hogy megalkotóik különböző kontinensen találhatóak, és más szektorban tevékenykednek. Pár lényeges elemben mindenki egyetért.

Az ökoturizmus:

 • természeti területre irányul

 • odafigyel, hogy a turisták a környezetre, kultúrára ne legyenek negatív hatással

 • hozzájárul a helyi értékeknek a megőrzéséhez

 • igen komplex fogalom, amely többet jelent a természetjárásnál, vagy a gyalogos turizmusnál

A természetmegőrzés alapelvei:

 • Az elegendő méret elve (ahhoz, hogy valamit meg tudjak védeni, megfelelő méretű terület kell, amin a védelem érvényesül).

 • A „használó fizet” elv (aki bemegy egy nemzeti parkba, belépődíjat fizet –ebből tarják fenn a parkot).

 • A „károsító többet fizet” elv.

 • Komplementer elv (az ember számára az egységes környezet biztosítása. A környezet- és természetvédelem nem egymás szinonimái.).

 • Folyamat elv (a folyamatot kell fenntartani, amely megőrzi a rendszert).

 • A károsodások megelőzésének elve (ne okozzunk kárt).

 • Globális szemlélet elve (összes döntésemmel hozzájárulok az egész működtetéséhez).

 • Holisztikus elv (elfogadni, hogy az egésznek a része vagyok, és mint rész, hozzájárulok az egész működéséhez).

 • Az elővigyázatosság elve.

 • A fenntartható természet és racionális tájhasználat elve (olyan területen, ahol intenzíven nem lehet csinálni semmit, akkor ne foglalkozzunk vele, rendeltetésszerűen kell a területet használni, a természeteshez legközelebb álló haszonnövényt kell azon a területen termeszteni).

Az ökoturizmus megvalósításának stratégiája:

 • Az értékek teljes körű felmérése

 • A védelem céljának pontos meghatározása

 • A terhelhetőségnek a meghatározása

 • A meglévő, vagy tervezett turizmusformák számbavétele

 • A turizmusformák hatásvizsgálata

 • A meglévő, vagy várható terhelések meghatározása

 • A védelmi cél figyelembevételével a lehetséges formák kiválasztása

Ökoturizmushoz kapcsolódó fogalmak:

Ökológiai lábnyom: az ember hatása a bioszférára, a földre. Egy adott népesség természeti terhének mértékegysége. Az a földterület, amely a népesség által fogyasztott erőforrások és a kibocsátott hulladék általános szintjének a fenntartásához szükséges.

Környezettudatosság: olyan magatartásforma, amely az egyént felelős viselkedésre készteti az élhető környezet fenntarthatóságát szolgáló feladatok megvalósításában, és a természeti értékek megőrzésében.