Turizmus fogalma

A Turizmus fogalmát sokan megírták már. Szabad definíciók és hivatalosak például a WTO (World Tourist Organisation) szerintiek is keringenek, ezek együttes értelmezése adja meg a jól körülhatárolt választ.

turizmus fogalmaTurizmus fogalma

A WTO szerint a turizmus fogalma: "Turizmus alatt egyrészt az emberek valamennyi állandó életvitelükön és munkarendjükön (lakás és munkahely) kívüli helyváltoztatását értjük függetlenül azok motivációitól, időtartamától és célterületétől.
A turizmus másrészt az emberek helyváltoztatásával kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi-technikai és szervezeti feltételek, vmint szolgáltatások együttese.”

Ezt a definíciót Dr. Lengyel Márton kezdeményezésére tartalmazza a hágai nyilatkozat. Két alapvető formáját szabták meg: a hivatásturizmust és a szabadidő-turizmust.

A turizmus egyrészt a turisták tevékenysége, de tágabb értelemben véve az idegenforgalom gazdasági ágazat maga, ahol a turisták köré szerveződő szolgáltatások és intézmények vesznek részt.

A turizmus fő szereplője a világot békességben megismerni akaró ember, ezért nem soroljuk ide a szintén helyváltoztatással járó népvándorlásokat, háborúkat.

Turizmus jelentősége

A turizmus a világgazdaság egyik legdinamikusabb szektoraként a harmadik legnagyobb elem. Jeletősége az új munkahely teremtésében és jövedelemtermelésben jelentkezik. Segít az emberi életvitel alakításában, azaz a szabadidő eltöltésében és regenrálódásban. A turizmus jelentősége a politikai, társadalmi és kultúrális területeken is érezhető, hiszen e területekbe beépülve a gyakorlatban ér el változásokat.

A turizmus a természeti és kuultúrális közeget is megváltoztatja. Ez a hatás lehet pozitív és negatív irányú is.

 Turizmus rendszere

A turizmust és idegenforgalmat lehetetlen önmagában kezelni, hanem környezetben és rendszerben kell gondolkozni róla. Központ szereplője az ember, amit a közgazdasági-, technológiai-, ökológiai-, társadalmi környezet tesz teljessé.